Marine Alutech Oy:n valmistava Jehu-luokan maihinnousuvene Merivoimien ja Ison-Britannian HMS Albion maihinnousutukialuksen yhteisharjoituksessa 2021. © Lphot Robert Oats

Suomen kokonaisturvallisuuden malli nojaa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Puolustusteollisuudella on lisäksi merkittävä rooli osana puolustusjärjestelmää.

Toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen kotimainen puolustusteollisuus, sen kansainvälinen verkottuminen sekä vientitoiminta

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko. Kuva: Pentti Hokkanen

edistävät maanpuolustuksen toimintakykyä ja mahdollistavat sotilaallisen huoltovarmuuden ylläpitämisen. Sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisiä hankintoja tulisi jatkuvasti ohjata kotimaahan teollisuuden osaamisen kehittämiseksi.

Suomalainen puolustusteollisuus tuottaa korkean teknologian ratkaisuja. Erikoisosaamisalueet liittyvät liikkuvuuteen, ase-, ja johtamisjärjestelmiin sekä suojaratkaisuihin. Ala investoi yli 15 % liikevaihdostaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Ala osallistuu aktiivisesti EU-hankkeisiin ja nyt myös Natossa tehtävä TKI-toiminta avautuu kokonaisuudessaan suomalaisille. Teollisuutemme toimii globaalisti ja yritysten liikevaihdosta 48 % koostui viennistä 2021.

Teknologioiden murroksessa toimialojen (siviili/puolustus) rajat hämärtyvät. Vahvuutemme on, että puolustusteollisuus sekä ns. siviilimarkkinoilla toimiva teknologiateollisuus innovoivat ja tuottavat yhdessä eri teknologioita (mm. autonomia ja tekoäly) hyödyntäviä puolustus- ja turvallisuusratkaisuja. Ns. perinteinen puolustusteollisuus on integraattorina sekä kansainvälisen verkostoitumisensa takia avainasemassa. Sitä tarvitaan myös ylläpitämään järjestelmiä niiden pitkienkin elinkaarien ajan.

Suomen tulevaisuuden menestys perustuu tutkimukseen ja innovaatioihin. Riittävä rahoitus TKI- toimintaan mahdollistaa kilpailukyvyn ja kansainvälisen verkostoitumisen. Akuutin varautumistarpeen lisäksi on tärkeää huolehtia suorituskykyjen kehittämisestä TKI-toiminnalla.

Raikka Oy:n valmistama impulssiletkusytysjärjestelmä, jota käytetään erilaisten räjähteiden räjäyttämiseen. Tuotetta on myyty 15 maahan.

Puolustustarvikkeiden vienti on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä teollisuuspolitiikkaa. Suomen sotilaallinen huoltovarmuus on sitä vahvempi, mitä enemmän teollisuuden kansainväliset verkostot tukeutuvat suoraan tai epäsuorasti suomalaisiin toimijoihin ja niiden osaamiseen. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että Suomi noudattaisi vientilupapolitiikassaan EU:n yleistä vastuullista linjaa eikä asettaisi suomalaista teollisuutta kilpailijoitaan huonompaan asemaan. Pitkäaikainen hallituskaudet ylittävä linjaus varmistaisi suomalaisen teollisuuden osallistumisen EU:n ja Naton yhteishankkeisiin.

 Business Tekoja Suomesta